Marieke Boon

De schoonheid van het dagelijks leven en hoe mensen zich daarin bewegen in al hun pracht, kracht, kwetsbaarheid, eenzaamheid en absurditeit is voor Marieke Boon een terugkerende bron van verwondering en inspiratie.

Als autonoom documentair fotograaf maakt zij voornamelijk verhalende fotoseries waarbij ze de tijd neemt te observeren, verbinding te maken en dicht bij haar onderwerpen te komen. In haar werk keren thema’s als eenzaamheid, melancholie en vergankelijkheid regelmatig terug, maar ook hoop en humor. Haar werk is overwegend realistisch, kan confronterend zijn, maar haar empathische en relativerende blik geven het ook warmte en een zekere mate van lichtheid.

Marieke Boon