Enzo Mari

Enzo Mari kan terecht beschouwd worden als een echte ‘homo universalis’. Hij is naast designer ook grafisch kunstenaar, dichter, communicatie-wetenschapper en kunsttheoreticus. Mari studeerde Humane Wetenschappen in Milaan en ontwerpmethoden aan het Centrum voor Filmwetenschappen in Rome. Op ironische wijze stelt Mari dat er al genoeg meubelen op de markt zijn. Daarom wil hij ook niet per se mooie dingen maken, maar vooral duurzame en betaalbare ontwerpen. Zijn eigen invloed relativerend vraagt hij zich af wat er fout gelopen is wanneer één van zijn ontwerpen een commercieel succes wordt.

Meer over Enzo Mari